Project Description

Бобат концепцията представлява оптимизация на всички функции при подобряване на постуралния контрол и селективни движения чрез улесняване. От голямо значение са факторите който са залегнали в нормалното движение. Нормалния постурален рефлексен механизъм, който е базата за движение има два типа автоматични реакции; постурални и равновесни .
Постурални реакции – позотонични рефлекси позволяват нормална позиция на главата и тялото в пространството включвайки или изключвайки крайниците. Те дават възможност тялото да се завърта в пространството, което е необходимо за дейностите от ежедневието.
Равновесните реакции са по-комплексни от постуралните. Те могат да бъдат забележими или незабележими изменения в тонуса по отношение на гравитацията. Мозъкът непрекъснато възприема сетивни импулси от периферията, информирайки го за активността на тялото. Те се възприемат от проприорецепторите , екстерорецепторитеи специализираната сетивност зрение и слух. Без сетивност човек незнае как да извършва движенията и да ръководи своите реакции. Нормалната функция на тялото зависи от ефикасността на централната нервна система като орган на интеграция – например всяко заучено тренирано движение зависи от нормалния постурален тонус. Тонусът трябва да е достатъчно висок, за да противодейства на гравитацията и в същото време да позволява движение. Това всъщнос е плейсинг.

Произход на метода Бобат

 

Основателите на концепцията Бобат са съпрузите Д-р Карел Бобат и Берта Бобат. Те са от Берлин но през 1938г. се установяват в Лондон. Система за улеснения на Централна Нервна Система (инсулти – хемиплегии, черепно мозъчни травми, гръбначни травми, след операционни състояния – параплегия, тетра и квадриплегия.Както всяко нещо и тази система се е развила от тогава до сега и още се развива.

Бобат терапията е много повече от терапевтичен метод. Това е един цялостен подход към проблемите на деца и възрастни с неврологични проблеми, на които се гледа като едно цяло със средата, в която живеят. Използването на терапевтични техники за улесняване на движенията, сами по себе си са просто един от аспектите, тъй като бобатподходът обхваща цялото ежедневие на детето.

Подходящи случаи за лечение

Основната цел на терапията е да се насърчи и увеличи способността на пациентите да се движат и функционират по възможно най-нормален начин. Чрез терапията всяко човек е стимулиран да бъде напълно активен участник в живота.

  • при деца с церебрална парализа

  • инсулти

  • черепно мозъчни травми

  • гръбначни травми

  • след операционни състояния – параплегия, тетра и квадриплегия

  Работно Време

Понеделник – Петък 8:00 – 17:00
Уикенд Предварително записване

  0887 784 600

  Адрес