Project Description

Проприоцептивно Нервно Мускулно улесняване ПНУ- PNF е една от най-популярните и наложили се методики в физикалната и рехабилитационна терапия. Като всяка съвременна концепция, PNF е широко използвана концепция за лечение на различни нервно-мускулни дисфункции, мускулно-скелетни дисфункции, ортопедични и др. Основна лечебна цел на ПНУ е пациентът да постигне максимално високо ниво на функционалност в ежедневния си живот. Лечението чрез ПНУ се осъществява в т.н. модели „патерни-картини”. В ПНУ се стимулират всички проприорецептори (в мускулите, сухожилията и ставите) и екстерорецептори (в кожата, зрителните и слуховите рецептори), както и вестибуларния апарат.За да се постигнат целите на ПНУ се използват различни принципи и техники. Подбират се изходни положения, чиято цел е подобряване на двигателната функция на пациента.

Произход на ПНУ

 

Методиката е предложена 1946г. от Кабат и съоитветно е позната още, като метод на Кабат. Той я разработва за лечение на парези и парализи. Дотогава лечението на тези състояния предимно се е акцентирало на пасивни движения и упражнения с помощ. Активнинте упражнения бил изастъпени твърде малко, поради страх от преумора на паретичните мускули. Кабат е установил, че пасивните движения не допринасят с нищо за възстановяване на мускула. Кабат създава този метод за засилване на волевата мъскулна контракция, чрез стимулиране на проприоцептивни нервни окончания разположени в мускули,стави и др. Под улесняване се разбира едно повишение на мускулния отговор с помощта на механизмите на ЦНС.

Работи се с активности, които е лесно да бъдат изпълнени от пациента така че винаги трябва да се съобразяваме с физическото състояние на пациента за да се използват скритите двигателни резерви. Работи се на ниво прогресивно-мускулна група, тренираме пациентите в ежедневни дейности като ставане, ходене по равна повърхност или изкачване и слизане по стълби. И при ортопедичните, и при неврологичните пациенти използваме едни и същи стимули.

Пациентите с неврологични, така и с ортопедични заболявания, имат проблеми с моторния контрол.Основната цел на PNF концепцията е да стимулира достъпа до мускулната функция, нервно-мускулната координация, да се постави пациентът в ситуации, които той може да използва много често в ежедневието си. Концентрираме се пациентът да успее да използва своя потенциал по-добре. С подобен вид третиране може да се получи доста добро функционално ниво на пациентите.

Подходящи случаи за лечение

PNF може да се прилага при всички клинични случаи в които невро-мускулната система е въвлечена в дефицит, като неврология, ортопедия и травматология, педиатрия, гериатрия, вътрешни болести и гинекология.

  • Парези и парализи

  • Увреди, свързани предимно с мускулно-скелетната система и нервната система

  • Лоша координация и баланс

  • Намаляване на мускулната сила и стабилност

  • Намаляване на физиологичните (нормални) движения

  • Липса на стабилност и сила при някой дейности

  • Трудност при изпълнение на ежедневни битови и професионални дейности

  Работно Време

Понеделник – Петък 8:00 – 17:00
Уикенд Предварително записване

  0887 784 600

  Адрес